Člani

Rajko Bogovič
Arnovo selo 34/a
8253 Artiče
rajko.bogovic@gmail.com
031841514

Alojz Kastelic
Mali Vrh 8
8216 Mirna Peč
kalojz@gmail.com
031555224

Leopold Miš
Gorjuša 8
1233 Dob
041386577

Viktor Pavlič
Zdole 51
8272 Zdole
pavlic.sic@gmail.com
041628962

Marjan Podgrajšek
Črešnjevec 104
2310 Slovenska Bistrica
marjan.podgrajsek@amis.net
031247919

Jože Repovž
Šentjanž 14
8297 Šentjanž
info@gostilna-repovz.si
041732970
http://www.gostilna-repovz.si/