Umik korenčkovega soka 1L BIO

Ime proizvajalca (uvoznika, dobavitelja): Prebil Tomaž, Gmajna 98, Brezovica

Vrsta in trgovsko ime izdelka: Sok korenje gosti BIO

Opis, vrsta pakiranja ter velikost pakiranja: 1 L, letnik 2015

Razlogi neustreznosti: za živilo je bilo ugotovljena neskaldnost z ekološkim certifikatom, kar pomeni zavajanje potrošnika. Za živilo sicer ni znanih nobenih neskaldnosti oziraje na varnost in zravstveno neoporečnost živila.

Navodila za ukrepanje: Prosimo vas, da živilo vrnete tja, kjer ste ga kupili, da vam bodo povrnili stroške nakupa.

Naslov ter telefonska številka podjetja in osebe podjetja, ki jih lahko potrošniki pokličejo: Društvo »Skupina proizvajalcev ekološkega sadja,« Žvarulje 12, 1411 Izlake, GSM: 031 479 022, email: skupina.spess@gmail.com, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Za nastale nevšečnosti se vam opravičujemo!